Algemeen College van Diakenen

Het Algemeen College van Diakenen (ACD) is het samenwerkingsorgaan van diakenen van de PKN-kerken in Krimpen aan den IJssel. In het ACD worden zaken behandeld die op alle wijkgemeenten betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld collecten, besteding van diaconale gelden, acties en jeugd- en seniorenactiviteiten. In het ACD worden hierover voorstellen gedaan - al of niet op voordracht van één of meerdere wijkdiaconieën.

Het ACD is verantwoordelijk voor het te voeren diaconale beleid ten aanzien van:

  • collecteroosters, begrotingen en jaarrekeningen;
  • stille hulp (waaronder ondersteuning van de Voedselbank en van gemeenteleden die geen geld hebben om op vakantie te gaan, middels de vakantiegeld-actie);
  • noodhulp;
  • behandeling van aanvragen voor financiële steun en het inzetten van menskracht voor plaatselijke, regionale en landelijke projecten;
  • publiciteit;
  • verantwoordelijkheden van de wijkdiaconieën in het wijkwerk, zoals participatie in wijkteams, seniorenwerk en collecteafkondigingen;
  • het aantal benodigde diakenen voor uitvoering van de diaconale werkzaamheden;
  • werkgroepen t.b.v. diaconale activiteiten.

Het ACD houdt contact met het Platform plaatselijke diaconieën (PPD). Dit platform houdt zich bezig met armoedeproblematiek. Ze belegt in samenwerking met de burgerlijke overheid onder andere informatiebijeenkomsten over deze problematiek voor diakenen en onderhoudt contacten met de Sociale Dienst en maatschappelijke groeperingen. In het PPD hebben naast vertegenwoordig(st)ers van de PKN-kerken ook vertegenwoordigers zitting van andere kerken in Krimpen aan den IJssel. 

Het ACD kent momenteel de volgende werkgroepen:

ZWO  (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) - De taak van deze werkgroep is het activeren van de gemeente met betrekking tot haar zendings- en werelddiaconale opdracht. 

Werkgroep Rotterdam - De Krimpense diaconieën zijn betrokken bij het werk van de kerk in de oude wijken in Rotterdam. In diverse wijken, zoals Crooswijk, Middelland en Bloemhof zijn inloophuizen waar vrijwilligers uit Krimpen helpen. Verder organiseren diakenen uit Krimpen aan den IJssel jaarlijks een uitje voor bewoners uit het Oude Noorden, waarbij ontspanning en contact met Krimpense mensen centraal staan. 

Voorzitter: Teus Hoogerwaard, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0180681530

Secretaris: Jeroen Speksnijder, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0180707277

Penningmeester: Piet Geneugelijk, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0180523047